Coronaregels

De bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen, die eerder golden, opnieuw toe te passen. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen, wanneer zij zich verplaatsen. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Volkszang blijft nog toegestaan en koren mogen blijven zingen.

Bovendien vragen de bisschoppen aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Versoepeling coronaregels

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.
De vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
De communie kan weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt.
Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.
Voor meer informatie, zie: https://www.bisdomdenbosch.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

Meer mensen bij vieringen

Bij vieringen mogen vanaf 5 juni 2021 tot 15% van de zitplaatsen bezet zijn in kerken met meer dan 300 zitplaatsen. Voor de Cosmas en Damianuskerk betekent dit dat de nieuwe grens ligt bij 120 kerkgangers, in Breedeweg bij 75, in de kapel van Mariëndaal (Kloostertuin) wordt het maximum 50.

Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn, indien de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen, in de Cosmas en Damianuskerk 120.

De kerk en de tweede golf

De brief van het pastoraal team over kerk-zijn in tijd van coronavirus kunt u hier lezen.

4.JPG
Ga terug naar het overzicht