Bestuur

Voorzitter:

pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601
 

Vicevoorzitter:

Ton Lansdaal, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tlansdaal@bisdomdenbosch.nl (073) 523 20 25
 

Penningmeester/Secretaris a.i.:

Dhr. D. Winkel, 024-3978444 of 06-23166417
 

Bestuurslid, inzake dossier kerk De Horst:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek
 

Gebouwen:

vacant
 

Vrijwilligers:

vacant
 

Algemeen bestuurslid:

Mevr. T. van de Pol, 06-19278055
 

Pastor/diaken Peter Pot neemt ook deel aan vergaderingen van het parochiebestuur.


OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN - Ons parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden voor het parochiebestuur, te weten iemand voor interne en externe communicatie, gebouwenbeheer en iemand die in de toekomst de huidige penningmeester kan vervangen. Hij/zij kan gedurende een jaar ingewerkt worden en daarna de taken van de huidige penningmeester overnemen. Het parochiebestuur vergadert in de regel eenmaal in de maand op een avond.

Bent u geïnteresseerd in een functie in het parochiebestuur, laat het ons weten; dat kan via een brief aan: Bestuur parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek; u kunt ook per telefoon of mail rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het parochiebestuur, waarnemend pastoor Aloys van Velthoven. U kunt ons ook attent maken op iemand die in uw ogen geschikt is voor een bestuursfunctie in het parochiebestuur. Wij roepen ook dames op zich aan te melden als bestuurslid van onze parochie, omdat het anders teveel een bolwerk van mannen wordt.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.