Sacrament boete en verzoening


De biecht

Het sacrament van boete en verzoening is een mooi en indringend sacrament. Het vertelt ons dat vergeving ons en onze relaties geneest. Zonder vergeven en vergeven-worden kunnen we niet leven. Daarom is het goed om af en toe innerlijk schoon schip te maken voor jezelf en voor God. Daarvoor is het sacrament boete en verzoening. Dit sacrament kan veel troost, innerlijke genezing bieden.

Het geeft ook uitdrukking aan ons geloof dat God die goede vader is, die zijn kinderen nooit in de steek laat, maar juist altijd met open armen klaar staat om hen te ontvangen.

Aanvragen

Twee maal per jaar worden er boetevieringen aangeboden en wel in de week voor Pasen en in de week voor Kerst. Daarnaast bestaat er te allen tijde de mogelijkheid tot een persoonlijke biecht, een gesprek met de priester waarin u stilstaat bij uw leven en uw fouten en dat besloten wordt met de absolutie (zondenvergeving). U kunt daarvoor bellen met pastoor Aloys van Velthoven.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.