Heilige Doopsel

Het Heilig Doopsel is het sacrament van opname in de Kerk.
Het is tevens een manier om God te danken voor het nieuwe leven en voor zijn liefde voor elke mens.
Jezus heeft het doopsel met de Blijde Boodschap aan de Kerk toevertrouwd, toen Hij zijn apostelen de opdracht gaf:
“Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.” (Matt. 28,19).

Bedienaren

Dopen wordt in onze parochie gedaan door pastoor Aloys van Velthoven en diaken Peter Pot.

De Voorbereiding

Ter voorbereiding op de doop maakt de pastoor of de diaken een afspraak, als het kan bij u thuis.
Dan wordt er gesproken over het geloof, de betekenis van de doop en de doopviering.

Aanmelden

Als u uw kindje wilt laten dopen, of als u als volwassene gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum via telefoonnummer (024) 397 14 73.
Of rechtstreeks met pastoor Aloys van Velthoven (06-20164473), of diaken Peter Pot (06-17909384).

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.