Het Heilige Doopsel

Het doopsel is het ‘opname’-sacrament’ in de kerk. In onze parochie dopen we tijdens het eerste en het derde (soms ook het vijfde) weekend van de maand, bij voorkeur op een zondag. In overleg met de dienstdoende priester zijn er ook andere dagen mogelijk.

De Voorbereiding

De voorbereiding op de doop bestaat uit een gezamenlijke avond met andere ouders en uit een persoonlijk bezoek van de priester. Een jaar na de doop, wordt u opnieuw uitgenodigd voor een gezamenlijke avond. Deze avond staat in het teken van het thema ‘Het begin van de geloofsopvoeding’.

Aanmelden

Als u uw kindje wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum via telefoonnummer (024) 397 14 73. Het is prettig als u dan al aangeeft in welk weekend u uw kindje zou willen laten dopen.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.