Eerste Heilige Communie

Kinderen van 8 jaar (in principe uit groep 4 van de basisschool) worden rond half september via school of in het parochieblad uitgenodigd voor de Eerste Communie. De voorbereiding begint met een ‘inschrijfviering’ eind oktober. Daarna wordt u uitgenodigd voor de ouderavonden. Hier bespreken we het hele programma van voorbereiding. 

De Voorbereiding

1. Er is een werkboek, bedoeld voor thuis. Ouders en kind werken tijdens de voorbereiding samen in het werkboek. Zij leren zo elkaars geloof kennen en groeien samen in geloof naar deze dag toe.

2. Voor de ouders zijn er drie ouderavonden én een evaluatieavond
- Om ondersteuning te krijgen in het werken met uw kind,
- Om met andere ouders, medegelovigen, rond de tafel te zitten en uw geloof te delen en te verdiepen. Want: u bent samen de kerk, u bent de basis!

3. Vieringen in de kerk: Er zijn meerdere vieringen: de aanmeldingsviering, de kennismakingsviering waarin de kinderen zich voorstellen aan de gemeenschap, een doopviering, een verkenningstocht door de kerk, de Witte Donderdagviering, de Eerste Communieviering en de afsluitende Dankviering.

4. Op school of op de pastorie krijgen de kinderen 7 lessen van een pastoraal teamlid of van een ouder. Op de openbare school vinden deze lessen na schooltijd plaats. 

Communiewerkgroep

De Communiewerkgroep begeleidt de hele voorbereiding. Coördinator en contactpersoon is Joke Huisintveld. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06 19153832 en j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl.

U vindt hier de uitnodigingsbrief en inschrijfformulier voor de Eerste Heilige Communie van 2023.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.