Het Vormsel

Het Vormsel is de afronding van de drie ‘opname-sacramenten in de kerk’: De Doop, de Eerste Communie en het Vormsel.
Met het Vormsel geeft het kind zelf zijn/haar ja-woord aan het geloof en aan de kerk.

De Voorbereiding

Voor uw kind:
1. Zeven bijeenkomsten in een gastgezin waar telkens één hoofdstuk van het vormsel werkboek. 1 of 2 ouders begeleiden deze groepjes.

2. Drie vieringen in de kerk: De openingsviering waarin de vormelingen zich voorstellen, de Vormselviering zelf en de Dankviering.

3. Een gezamenlijke voettocht naar Kranenburg en gezamenlijke reis naar de St. Jan in Den Bosch

Voor u als ouder(s):
Drie ouderavonden, waarin we :
- Uitleggen hoe de voorbereiding inhoudelijk in elkaar steekt.
- Samen praten over de samenvatting van ons geloof – ‘De twaalf artikelen van het geloof’.
- Samen praten en over de parochie, waarvan uw kind nu een volwaardig lid wordt.

Aanmelden

Als uw kind niet in Groesbeek op school zit, kunt u uw kind zelf aanmelden om mee te doen aan het Vormsel.  Contactpersoon is pastor Joke Huisintveld. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 06 19153832 en  j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl. De Vormselbrief kunt u hier downloaden.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.