Het Kerkelijk Huwelijk

Met het kerkelijk huwelijk geeft het aanstaande echtpaar zich (symbolisch) over aan God in de hoop dat zijn zegen en vrede in hun huwelijk zichtbaar moge worden.

De Voorbereiding

1. Twee avonden met andere aanstaande echtparen:
- een avond over de vraag: wat maakt een huwelijk tot een huwelijk?
- een avond over de vraag: waarom trouwen voor de kerk? Aan de orde komen het geloof en de manier waarop de kerk vanuit het geloof over huwelijk en seksualiteit denkt.

2. Het aanstaande echtpaar maakt ter voorbereiding en verdieping in principe zelf het kerkboekje.

3. De dienstdoende priester komt een of twee keer op bezoek om samen het huwelijksformulier in te vullen en te praten over jullie gezamenlijke toekomst.

Aanmelden

Trouwen in de kerk kan in principe op elk moment, in onderling overleg met pastoor van Velthoven. U neemt contact op met de parochie (024-397 14 73) en maakt een afspraak over datum, tijd en plaats.

De bijdrage die de kerk vraagt voor het huwelijk is €360,-.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.