Kerkbijdrage/Doneren

De parochie en de kerk hebben vaak een bijzondere plaats in de harten van veel mensen. Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld een doopviering, een huwelijk of een uitvaartplechtigheid, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de leden van het pastoraal team en vele vrijwilligers actief in de Groesbeekse gemeenschap en geven er acte de présence.

Met uw kerkbijdrage kunt u al deze activiteiten ondersteunen en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks is er in januari de Aktie Kerkbalans. Deze actie bevelen we van harte aan. We gaan uit van een gemiddelde bijdrage van € 75,-, maar uiteraard is elk bedrag van harte welkom. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een donatie te geven. U kunt ook testamentair laten vastleggen, dat u iets wilt nalaten aan de kerk. Het rekeningnummer van de parochie is NL86RABO0117405949 t.n.v. Cosmas en Damianus.

Geen muntgeld bij u in de kerk: gebruik de Givt-app

Onze parochie maakt gebruik van de Givt-app voor de collecte en voor het betalen van kaarsengeld. In beide gevallen blijft met contant geld betalen ook gewoon mogelijk.

Door de Givt-app te installeren op uw smartphone, kunt u altijd meedoen aan de collecte, dus ook als u geen contant geld bij u hebt, of wanneer u thuis mee kijkt.
Verder wordt het mogelijk om de Givt-app te gebruiken bij het betalen van kaarsengeld in de Maria-kapellen.

Er zijn twee mogelijkheden om met de Givt-app geld te geven: via een QR-code, of door keuze uit een lijst.

 

Geld geven met de Givt-app via een QR-code werkt als volgt:

 

 1. Tijdens de collecte opent u de Givt-app.

 2. Kies het bedrag dat u wilt geven en druk op ‘volgende’.

 3. Kies vervolgens voor de tweede optie in uw scherm: ‘QR-code’.

 4. Scan de QR-code met de camera van uw smartphone. (Indien toestemming gevraagd wordt voor toegang tot de camera, druk op ‘OK’.)

 5. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien.

 

Geld geven met de Givt-app door keuze uit een lijst, werkt als volgt:

 

 1. Tijdens de collecte opent u de Givt-app.

 2. Kies het bedrag dat u wilt geven en druk op ‘volgende’.

 3. Kies vervolgens voor de derde optie: ‘geven uit de lijst’.

 4. Vul de naam of plaats van uw kerk in bij het zoekbalkje.

 5. Selecteer de kerk waaraan u wilt geven, en toets onder in uw scherm op ‘geven’.

 6. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien.

 

De Givt-app kunt u downloaden in Google Play of in de App Store:

 

 

 

Kijk voor meer informatie over Givt https://www.givtapp.net

Heeft u vragen, bel dan gerust met penningmeester Dick Winkel: (024) 397 84 44.

 

Actie Kerkbalans 2022

Het parochieleven biedt aan vele mensen inspiratie, vreugde, troost en rust.

Voor dit alles zijn er naast vrijwilligers betaalde krachten nodig, en gebouwen, die goed onderhouden en verwarmd dienen te worden. Om dit blijvend mogelijk te maken, is uw kerkbijdrage van wezenlijk belang.

Het is nu al mogelijk uw kerkbijdrage voor 2022 over te maken op NL 86 RABO 0117 4059 49 ten name van Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Voor de Sint Antoniuskerk is het ook mogelijk om de kerkbijdrage over te maken op rekeningnummer NL 29 RABO 0117 4051 32, eveneens ten name van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus.
Daarnaast is het mogelijk om geld in een envelop te doen en af te geven bij het parochiesecretariaat. Als u uw bijdrage via automatische overschrijving overmaakt, kunt u dat voortzetten.

Voor meer informatie over belasting en schenken, kunt u contact opnemen met penningmeester Dick Winkel, dgmwinkel1958@kpnmail.nl, tel. (024) 397 84 44.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

Opheffen rekeningen

NL 95 RABO 0117 4081 15 wijzigen in: NL 86 RABO 0117 4059 49
NL 82 RABO 0117 4050 51 wijzigen in: NL 86 RABO 0117 4059 49
NL 49 INGB 0000 9952 31 wijzigen in: NL 86 RABO 0117 4059 49
NL 68 INGB 0000 9448 37 wijzigen in: NL 86 RABO 0117 4059 49

In 1977 zijn de drie parochies Sionsheuvel, De Horst en het Dorp gefuseerd tot de parochie Groesbeek. Destijds zijn alle betaalrekeningen aangehouden. Tot op heden wordt er nog Kerkbijdrage op overgemaakt. De Kerkbijdrage voor de ‘toren’ Cosmas en Damianus wordt sinds 1977 overgemaakt op NL 86 RABO 0117 4059 49. Het aanhouden van een betaalrekening kost ongeveer € 200 per jaar. Het parochiebestuur wil bovenstaande vier rekeningen graag opheffen om tot een kostenbesparing van ongeveer 800 euro per jaar te komen. Wilt u daarom, indien u nog gebruik maakt van een oud rekeningnummer van de parochie, het rekeningnummer van uw automatisch periodieke overboeking (bij begunstigde) wijzigen in: NL 86 RABO 0117 4059 49 ? Hartelijk dank voor uw medewerking!

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.