Foto: Piet Spanjers

 

Koren


Koor Mikado

Vind je het leuk om te zingen? Dan vind je het misschien ook wel leuk, om bij ons Jeugdkoor Mikado te komen. MIKADO is de afkorting van: Muziek Immers Kan Alle Deuren Openen. Jeugdkoor MIKADO verzorgt gemiddeld één maal per maand een gezinsviering in de Cosmas en Damianuskerk. Lijkt het je leuk om eens te komen kijken? Klik dan op deze link (welkomstbrief).

Kerkkoor Horst Sion Breedeweg

Het Kerkkoor Horst Sion Breedeweg is ontstaan uit het samen gaan van de drie kerkkoren die respectievelijk op De Horst, op de Stekkenberg en In Breedeweg actief waren. Het koor heeft 35 leden: sopranen, alten, tenoren en bassen. Zij zingen in verschillende talen en zij verzorgen optredens op diverse locaties.
Er is een wekelijkse repetitie op donderdagavond in De Slenk op De Horst; 19.30 tot 21.00 uur
Hierna wordt er gezellig koffie of thee gedronken.
Secretariaat Ria de Haan r_d_haan@hotmail.com

Gemengd kerkkoor St.Caecilia

Het gemengd kerkkoor St.Caecilia is opgericht in 1895 als mannenkoor.
In die tijd was het voor vrouwen onmogelijk bij een kerkkoor, laat staan samen met mannen te zingen.
In 1964 is het dameskoor opgericht. Dit dameskoor ging de huwelijks- en jubileumvieringen verzorgen, daar het mannenkoor geen tijd meer kon vrijmaken om door de week te zingen.
In 1973 zijn het dameskoor en het mannenkoor samen gegaan als het gemengd koor St.Caecilia.
Het kerkkoor staat staat nu onder leiding van de dirigent/organist Eugène Ceulemans.
Naast het zingen van 2, 3,en vierstemmige missen zingt het gemengd koor ook meerstemmige liederen in het Latijn, Engels en Duits.
Er is een uitgebreid repertoire om te zingen.
Het gemengd koor zingt elke zondag in de H. Mis.
Naast het kerkkoor is er ook de Schola Cantorum opgericht.
Deze bestaat uit zangers van het kerkkoor en liefhebbers van het gregoriaans uit het dorp.
Het geheel staat ook onder leiding van Eugène en deze groep repeteert eens in de zes weken en zingen eens in de zes weken in een gregoriaanse Hoogmis.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, we zijn dringend op zoek naar jullie of kom eens luisteren bij een repetitie.
Meld je aan bij Riet van Leeuwen ( de voorzitter) tel. (024) 397 31 80.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.