Missie

Het is onze missie om de blijde boodschap (het evangelie) van Jezus Christus over te brengen tot welzijn en geluk van ieder mens en de hele gemeenschap van Groesbeek. Het gaat daarbij om de boodschap van liefde tot God, naastenliefde, vertrouwen, vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Wij doen dit vanuit de rooms-katholieke traditie en mede geïnspireerd door heiligen, zoals Cosmas en Damianus.

Wij willen een gastvrije en open parochie zijn, die midden in de samenleving staat en haar ogen open heeft voor de noden en problematiek van deze tijd.

 

Visie

Die missie geven wij gestalte door samen te vieren, te leren, te dienen en gemeenschap te zijn.

Vieren doen we in eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsdiensten.

Leren doen we door de verhalen uit de bijbel te vertellen en uit te leggen aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Dienen doen we door huisbezoek, ziekenbezoek, verzorgen van uitvaartdiensten, ondersteuning van arme mensen dichtbij en veraf, liefde voor al wat geschapen is.

Gemeenschap zijn doen we door een gastvrije parochie te zijn, aandacht te hebben voor elkaar en door het stimuleren van de vrijwillige inzet van ieders talenten.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.