Uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare mogen we het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit handen geven’ én als het neerleggen van de dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst.

De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. U kunt het boekje van de parochie gebruiken of samen met het pastoraal teamlid een eigen boekje maken. 

Avondwake

Samen
elkaar nabij
op weg naar het afscheid

Bij het overlijden van een dierbare is er behoefte aan mensen die nabij zijn, die helpen met het regelen van allerlei zaken die bij een uitvaart komen kijken. Maar meer nog is er behoefte aan mensen, die een schouder bieden om uit te huilen, die het verdriet en de pijn mee aanvoelen en willen proberen die te verzachten. Het medeleven van buren, kennissen, dorpsgenoten, collega’s, medeparochianen en vele anderen doet goed.
Ook in de rust en de stilte van de kerk kunnen we ons samen voorbereiden op het afscheid. Om die verbondenheid met elkaar gaat het in een avondwake. Juist de nabestaanden vormen in die dienst het middelpunt.
De wake wordt voorgegaan door een medeparochiaan, die namens de parochie de dienst leidt, samen met een lector.

Bij dit samen waken en bidden spelen twee rituelen een rol.

Een wake vindt plaats op de avond vóór de uitvaart of crematie. In de parochie Groesbeek kan er worden gekozen uit vier verschillende waken, elk met hun specifieke teksten, lezingen, symbolen en riten. Er worden in elke wake drie liederen gezongen door een koor.
Het kruisje blijft een jaar lang in de kerk. Na dat jaar wordt door de voorganger met de familie een afspraak gemaakt om het kruisje aan de familie te overhandigen.
 

Melden

Neem bij het overlijden van een familielid of naaste contact op met de parochie als u wilt dat een pastoraal teamlid of de parochie een rol speelt in het afscheid (tel: 024 – 397 14 73).

De gang van zaken is dan als volgt: het pastoraal teamlid maakt een afspraak en komt op bezoek om de viering voor te bereiden. Hij/zij kan ook helpen bij het maken van een bidprentje. Voor de avondwake komt iemand van de Werkgroep Avondwake op bezoek. Ook dat regelt het pastoraal teamlid.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.