Sacrament van de Zieken

Ernstig zieken of stervenden hebben onze zorg en aandacht nodig en het gebed kan daar onderdeel van zijn.

Toelichting

Het sacrament van de ziekenzalving is op het zorgend omgaan met zieken gestoeld. Als mensen zich in deze situaties al aangespoord voelen om elkaar te ondersteunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwezig, zijn onvoorwaardelijk ‘ja’ tegenover de mens weerklinkt in het sacrament van de Ziekenzalving.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting bieden, zowel bij de zieke als bij de andere aanwezigen. Het geeft uitdrukking aan ons geloof dat, zelfs waar onze handen de zieke moeten loslaten, er de handen van God zijn aan wie wij de zieke mogen toevertrouwen.

Aanvragen

Ziekenhuizen geven geen namen van zieken meer door aan de parochie. Is er iemand in uw familie ziek, thuis of in het ziekenhuis? En wordt een bezoek door een pastoraal teamlid op prijs gesteld? Laat het dan even weten. (tel: 024-3971473)

Wacht met het aanvragen van de ziekenzalving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zinvol als hij of zij de zalving bewust kan meemaken. Voor de ziekenzalving is altijd een priester nodig; een pastoraal werker of diaken kan de ziekenzegen geven en voorgaan in gebed.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.