Samenvatting antwoorden vragenformulier Synodaal proces

Hier treft u een samenvatting aan van hetgeen door parochianen is ingebracht via een vragenformulier t.b.v. de bisschoppenvergadering in Rome in oktober 2024.

Deze bisschoppenvergadering is – in het kader van het synodaal proces – een vervolg op de bisschoppenvergadering van oktober 2023.

De samenvatting vanuit de parochie in Groesbeek wordt gebruikt voor de samenvatting van alle parochies in het bisdom, en die wordt weer opgenomen in de samenvatting van alle Nederlandse bisdommen samen (landelijk rapport), welke naar Rome gestuurd wordt. En op deze manier wordt vanuit de hele rooms-katholieke wereld ‘input’ geleverd voor de bisschoppenvergadering in oktober 2024.

 

Sterven en euthanasie

Op dinsdag 12 maart zal er om 19.00 uur in het parochiecentrum aan de Kloosterstraat 2 in Groesbeek een thema-avond zijn over sterven en euthanasie. Uit de dagelijkse pastorale praktijk blijkt dat er veel belangstelling is voor dit thema. Op deze avond zal pastor Peter Pot een korte inleiding geven. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Ook pastor Joke Huisintveld zal erbij zijn. Deze thema-avond duurt tot 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

 

Graag stellen we u voor aan onze nieuwe collega. Zijn grootste kwaliteit is schijnheiligheid! 😉

 

 

Afscheid van de St. Antoniuskerk

 

Foto’s: Peter Hendriks

Afbeelding met kleding, persoon, person, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op zondag 31 december 2023 om 9.30 u. werd de St. Antoniuskerk in Breedeweg aan de eredienst onttrokken. Dat is gebeurd door aan het eind van de viering de monstrans met het Allerheiligste, het evangelieboek, de relieken en de paaskaars de kerk uit te dragen. Ook is de Godslamp gedoofd. Voor velen was dit een emotioneel moment. Ook het moment waarbij er nog even stil werd gestaan bij het plotseling overlijden van koster Pierre Ronden riep emoties op. Ter nagedachtenis aan hem lag er een bos bloemen op een stoel bij de bel die hij altijd luidde als de voorganger binnenkwam.

Pastoor Aloys van Velthoven, diaken Peter Pot, pastoraal werkster Joke Huisintveld en pater Kees Bruin gingen voor in de viering. Yvonne Jacobs, Ineke Gorter, Marijke Thijssen en Ineke Gorter hebben samen stil gestaan bij de bijna 90-jarige geschiedenis. Historicus Sjef Schmiermann en kerkarchivaris Teun van Grinsven hadden hiervoor de nodige informatie aangeleverd. Deze eucharistieviering werd met passende liederen en muziekstukken waardig begeleid door het kerkkoor Horst Sion Breedeweg, het seniorenkoor De Sleutelbloemen en Fanfare Jubilate Deo. Al met al waren hierbij ruim 300 mensen aanwezig.

Het kerkhof in Breedeweg blijft beschikbaar als begraafplaats van de parochie. Ook blijft er een Mariakapel.

Het pastoraal team zal óók in de toekomst klaar staan voor de parochianen in Breedeweg. Tevens hopen het parochiebestuur en het pastoraal team, dat velen de weg zullen vinden naar de Cosmas en Damianuskerk. Samen in vrede verder!

Afbeelding met persoon, Rooms-katholieke klerikale kledij, kleding, geestelijke

Automatisch gegenereerde beschrijving

Aan het einde van de viering werd tevens, met pijn in het hart, afscheid genomen van pater Kees Bruin. Sinds 2010 ging hij, tot grote tevredenheid, vaak voor in de St. Antoniuskerk. Als blijk van dank kreeg hij veel cadeaus overhandigd: een schilderij van de kerk, een icoon en een beeldje en afbeelding van de heilige Antonius.

Verkoop

Op zaterdag 20 januari wordt in de St. Antoniuskerk tussen 10.00 en 13.00 uur een verkoop van voorwerpen georganiseerd, speciaal voor parochianen. Het gaat om voorwerpen die geen kunsthistorische waarde hebben en die niet elders in de parochie gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld: stoelen, tafels, bureau, potten, lampen, iconen, schilderijen.

 

In memoriam Pierre Ronden

Pierre Ronden, onze trouwe en dienstbare koster van de St. Antoniuskerk in Breedeweg, is erg onverwacht overleden. Sinds de nacht van 30 november op 1 december was hij vermist. Een paar dagen later werd zijn lichaam gevonden. Maandag 11 december 2023 om 10.30 uur was zijn uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk. Daarin kwam tot uiting hoeveel hij betekent. Niet alleen voor onze parochie, maar voor de hele gemeenschap in Breedeweg.

Pierre was 8 jaar koster in de St. Antoniuskerk. Wij herinneren hem ons als een man, die erg behulpzaam was. Als er iets moest gebeuren, dacht hij altijd mee. En voordat je het wist, was het geregeld. Hij heeft veel opgeknapt in de kerk en de pastorie, dat vond hij mooi om te doen. Hij was altijd aan het denken en overleggen, hoe hij dingen in de pastorie en de kerk kon verbeteren.

Pierre had veel humor, hij hield van een grapje. Ook had hij een uitgesproken mening over allerlei zaken, een mening, die hij meestal niet voor zich hield. Hij genoot van de akoestiek in de kerk. En hij liet menigeen daarvan meegenieten door er een mooi muziekstuk af te spelen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden, zijn vrouw Ayten, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij bidden voor hen. Dat zij in de komende tijd een weg mogen vinden om met het verlies van Pierre om te kunnen gaan.
Voor Pierre bidden wij, dat hij rust en vrede mag vinden bij de Heer, onze God.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

 

Leven na de dood

Dinsdag 31 oktober is de achtste bijeenkomst over ‘Katholiek zijn in Groesbeek in deze tijd’. Dit is de laatste bijeenkomst van dit najaar. Het aantal deelnemers is inmiddels gegroeid tot 18. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en eindigt rond 20.30 uur. Het onderwerp is dit keer: dood, en leven na de dood. Na een korte inleiding gaan we hierover met elkaar in gesprek. Pastor Peter Pot zorgt voor de begeleiding. Er is koffie, thee en iets lekkers. Iedereen is welkom!

 

 

Bijzondere Vormselviering voor vormelingen

Na een lange voorbereidingstijd was het eindelijk zover: op 4 juni werden onze vormelingen gevormd door deken Kimman. Ze vonden dit een erg bijzondere ervaring! Ter voorbereiding hebben ze een aantal bijeenkomsten gehad, zijn ze naar de St. Jan geweest en hebben ze kennis gemaakt met een andere manier van samenleven: het klooster. Klik hier voor meer informatie over het Vormsel en klik hier voor de verslagen van de vormelingen over het klooster.

Foto: Rudy van Duijnhoven

 

Volle kerk bij Eerste Communie in Groesbeek

Op zondag 14 mei was er een feestelijke viering van de Eerste Communie in de Cosmas en Damianuskerk.
Vijftien kinderen deden de Eerste Communie in een volle kerk (zie foto). De silhouetten van de kinderen waren zichtbaar boven het altaar.
De werkgroep Eerste Communie van de parochie heeft samen met de kinderen, ouders, pastores en kosteres gezorgd voor een prima voorbereiding.
's Middags hebben de pastores de kinderen en familie thuis bezocht en gefeliciteerd. Het was een prachtige dag!

Foto: Mariola Fotografie

Klik hier voor meer informatie over de Eerste Heilige Communie.

 

Bezoek vormelingen aan klooster Brakkenstein

22 mei 2023 brachten de vormelingen een bezoek aan het klooster waar pastoor Aloys van Velthoven woont. Hij vertelde enthousiast over het leven in het klooster. Zie hieronder de foto’s en hun verslagen!Klik hier voor het verslag van Niki.
Klik hier voor het verslag van Theed.
Klik hier voor het verslag van Ruben.

 

Teun en Henk in pastorietuin

Het is voorjaar en er is weer veel te doen in de pastorietuin.
Planten, schoffelen, gras maaien, inrichting van de tuin aanpassen.
Op deze foto zijn de vrijwilligers Teun van Grinsven en Henk Wellens druk bezig.
Hartelijk dank voor jullie grote inzet!

 

Parochieavond 18 april: “Geloven in Groesbeek in 2030”

Iedereen is van harte welkom op de parochieavond op dinsdag 18 april om 19.30 uur in De Sleutel in Breedeweg.

Het belangrijkste onderwerp van de avond is: ‘Geloven in Groesbeek in 2030’. Oftewel: Wat zijn uw ideeën over de toekomst?

Ook zullen de pastores Aloys van Velthoven, Peter Pot en Joke Huisintveld u bijpraten over ontwikkelingen ten aanzien van familiepastoraat, koren, uitvaarten en sacramenten.

Verder komen enkele bestuurszaken kort aan de orde: kerkelijke gebouwen in De Horst, Breedeweg en Groesbeek.

Bovendien willen we een actie starten voor het opknappen van de Mariakapel bij de Cosmas en Damianuskerk.

Laten we samen bouwen aan een levendige toekomst van onze mooie parochie!

 

 

Op ontdekkingsreis in kerk

Klik hier.

 

Hoge opkomst bij Askruisje halen

Direct na carnaval, op Aswoensdag, zijn in Groesbeek traditiegetrouw tijdens de mis askruisjes op de voorhoofden gezet.

Tijdens deze viering waren er ook veel kinderen en jongeren aanwezig.

In totaal zijn er ruim 300 askruisjes op de voorhoofden van kerkgangers geplaatst.

Mede door de oproep van prinses Ummenie en prins Sjon was de opkomst zo hoog.

Het kerkkoor Horst Sion Breedeweg zorgde voor een prachtige muzikale omlijsting.

Al met al was dit een mooi begin van de bezinningsperiode tot Pasen.

 

Mensen met groene vingers gezocht!

 

Onze tuinploeg en kerkhofploeg zijn op zoek naar mensen die graag een handje willen helpen in de pastorietuin en op het kerkhof bij de Cosmas en Damianuskerk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teun van Grinsven: 06 20 62 39 72.

 

 

 

 

Carnaval 2023

We leven toe naar Carnaval en daarna de Veertigdagentijd tot Pasen, die begint met het halen van het Askruisje. Vele parochianen en het pastoraal team leven mee met Carnaval. Zie deze bijdrage in Het Sökske.

 

 

Nieuwe bomen in pastorietuin

In de pastorietuin zijn enkele nieuwe bomen geplant ter vervanging van de uitgeleefde coniferen.
Aan de zijkant van de parkeerplaats voor de kerk, aan de kant van de invalideningang, is ook groen aangeplant.
Zie foto.

 

In gesprek met Groesbeekse historicus Sjef Schmiermann

Klik hier voor het gesprek.

 

Minimusical De Goede Herder groot succes

Met veel spanning hadden ze er naar uitgekeken: zaterdag 10 december om 18:30u was het zover. Eindelijk konden de 28 kinderen van verschillende basisscholen uit Groesbeek laten zien waar ze zo hard voor geoefend hadden! De voorstelling van minimusical De Goede Herder ging beginnen! En het was een groot succes! Met veel enthousiasme werd er onder de bezielende leiding van Pieter Geijsberts gezongen en gespeeld. De oude herder Tobias was op zoek naar een herder voor zijn kudde. Vele vreemde sollicitanten kwamen langs: de deftige meneer bleek erg gemeen te zijn, rovers stalen de bril van de neus van die arme Tobias, de deftige dames knepen hun neus dicht voor de schapen. Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed: Alex, de kleinzoon van Tobias, kon de kudde van hem overnemen! De minimusical werd georganiseerd door pastor Joke Huisintveld van de H.H. Cosmas en Damianusparochie. Pieter Geijsberts schreef het verhaal en de liedjes.

 

Vieringen RK Kerk in De Sleutel te Breedeweg

In de komende periode zullen de heilige missen en communievieringen in Breedeweg plaatsvinden in gebouw De Sleutel.

De CV-ketels van de Sint-Antoniuskerk zijn namelijk afgekeurd bij een inspectie en mogen niet meer aangezet worden.

Hierdoor is het in de winterperiode erg koud in de kerk.

Zondag 4 december is om 9.30 uur de eerste viering in De Sleutel. Iedereen is van harte welkom!

Voor het overzicht van alle vieringen: zie Agenda.

 

Gebouwenplan

De Cosmas en Damianus parochie van Groesbeek wil een levendige parochie blijven, die met enthousiasme de blijde boodschap van Jezus Christus uitdraagt. Daarvoor is een gezonde financiële basis nodig. Aangezien die financiële basis de afgelopen jaren flink is verzwakt, is het nodig om fors te bezuinigen.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de Sint-Antoniuskerk in Breedeweg per 1 januari 2024 aan de eredienst te onttrekken. Daarnaast wordt het verenigingsgebouw De Sleutel verkocht.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het gebouwenplan. Dit plan is op 8 november gepresenteerd aan de parochianen. Tijdens deze presentatie zijn de parochianen uitgenodigd om ideeën aan te dragen ten aanzien van de voortzetting van het gelovig leven.

Het gebouwenplan en de presentatie vindt u hieronder. Wij horen graag uw ideeën en tips. Die kunt u doorgeven via het contactformulier.

www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/gebouwenplanCDextern0210202.pdf
www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/Gebouwenplan.pdf

 

Cadeau parochianen voor diaken Peter Pot

Op 5 november is Peter Pot tot diaken gewijd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Het parochiebestuur heeft de parochianen van Groesbeek een financiële bijdrage gevraagd voor een cadeau.

De bedoeling was om geld in te zamelen voor een speciale stola.

Maar door de gulle gaven van de parochianen is het mogelijk gebleken een complete ‘outfit’ voor een diaken aan te schaffen.

Het gaat om vier eenvoudige dalmatieken (overkleed met mouwen) in de kleuren van de tijden van het kerkelijk jaar, en een albe (wit onderkleed).

Hierbij hoort een stola (brede band van stof), die over de albe en onder de dalmatiek gedragen wordt.

De stola is een teken van dienstbaarheid (‘handdoek’ van een dienaar) en verwijst ook naar de last die Christus op zich heeft genomen.

De dalmatiek is een teken van de liefde van Christus, die als een mantel om ons heen is geslagen.

Diaken Peter Pot bedankt iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!

Elke keer als hij voorgaat in een viering, zien de kerkgangers hem in liturgische gewaden die cadeau zijn gedaan door de Groesbeekse parochianen.

Zie bijgevoegde foto.

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

 

Eerste doop van diaken Peter Pot

De eerste dopelingen van diaken Peter Pot: de tweeling Mia en Nina Driessen. Zie foto’s.

Deze doopviering was op zondag 11 december bij de doopvont in de Mariakapel in de Cosmas en Damianuskerk.

De doop zorgde voor vreugde: blije gezichten bij de kinderen, ouders, peetouders en familie, en bij de pastor/diaken.

Tijdens de doopviering werd prachtig gezongen door Mireya Derksen.

Voor meer informatie over dopen in onze parochie: https://www.parochiegroesbeek.nl/pages/doop

 

Diakenwijding van pastor Peter Pot

Op zaterdag 5 november 2022 is Peter Pot in de Sint-Janskathedraal door bisschop Gerard de Korte tot diaken gewijd. Het was een mooie viering waarbij vele parochianen aanwezig waren. Peter kreeg van het bisdom een receptie aangeboden, die druk werd bezocht.

De eucharistieviering in de St. Janskathedraal waarin Peter tot diaken is gewijd, is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=EdqjgTRIUdQ

Foto: Wim Koopman

Zondag 6 november was voor Peter de eerste viering als diaken in de Cosmas en Damianuskerk. Het hele pastorale team en Kees Bruin gingen voor.

Foto: Dick Winkel

Het parochiebestuur wil pastor Peter Pot ook graag een stola als cadeau aanbieden in verband met zijn diakenwijding. Wilt u hieraan bijdragen?

Dat kan door een bedrag over te maken op: NL49INGB0000995231 t.n.v. RK Kerkbestuur H.H. Cosmas en Damianus, onder vermelding: ‘cadeau Peter’.

U kunt uw bijdrage ook in een envelop naar het pastoraal centrum brengen.

Alvast hartelijk dank, mede namens Peter!

 

Tijdens de jubileumviering is Aloys van Veldhoven geïnstalleerd als pastoor van onze parochie! Ook is het boek "Honderd jaar Cosmas en Damianuskerk 1922-2022" gepresenteerd. Dit boek kunt u voor €10,- kopen in de pastorie of bij DHD-drukkerij in Groesbeek.

Foto: Piet Spanjers

 

 

Pastoor Aloys van Velthoven in gesprek met domina Janneke Ruijs over wat hij belangrijk vindt in zijn werk als pastoor. Wil je de podcast luisteren? Klik dan hier. Hij staat op Spotify.

 

Vredesfestival in Groesbeek: samen bidden, zingen en praten over vrede en vrijheid

https://www.omroepbergendal.nl/30835-vredesfestival-in-groesbeek-samen-bidden-zingen-en-praten-over-vrede-en-vrijheid

 

De oecumenische viering van zondag 18 september is terug te zien op:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2531/events/recording/166348800002531

 

 

Samen handwerken

Lees verder.

 

 

De stichting Kindervakantiewerk heeft ook dit jaar weer leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen in Groesbeek. Ze hadden het erg warm. We zullen kijken of ze volgend jaar kunnen komen afkoelen in onze kerk!

 

 

Sponsoren voor boeiend boek gezocht …

nieuws-vanuit-bestuur-en-team

 

Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer

 

Op dinsdag 9 augustus 2022 werd de 225e Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer gehouden.

De mis was om 10.30 uur. Niet in de basiliek, maar in de Beichtkapelle. Het lof was wel in de basiliek en de kruisweg in het met glas overdekte forum Pax Christi.

Rond de 120 bedevaartgangers hadden zich in de mis verzameld, waarvan er 46 met de bus waren gekomen. De diensten werden op een voortreffelijke en open wijze voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven.

De kapel bleek een mooie, lichte en toegankelijke plaats om samen te komen en de bedevaart in eenheid te vieren.

Het warme weer dreigde spelbreker te worden, maar binnen was het draaglijk en zelfs in het forum Pax Christie was het goed te houden door de beschaduwde ommuring.

De deelnemers spraken aan het einde van de dag hun waardering uit voor de mooie vieringen, de wijze van voorgaan van de pastor en de mooie zang van het koor Horst Sion Breedeweg en zeker ook voor de plaats van de vieringen.

We hopen dat iedereen een mooie en zinvolle dag heeft mogen beleven en dat ieders gebeden tot Maria, troosteres der bedroefden, allen mogen hebben getroost en gesterkt.

De bedevaart van 2023 is op dinsdag 8 augustus. Nadere informatie volgt.

 

 

Aloys van Velthoven benoemd tot pastoor in Groesbeek

 

Bisschop Gerard de Korte heeft pater Aloys van Velthoven s.s.s. benoemd tot pastoor van de Cosmas en Damianusparochie in Groesbeek.

Sinds juli 2019 is Van Velthoven pastor in Groesbeek, Breedeweg, De Horst en Sionsheuvel. Sinds juli 2020 is hij waarnemend pastoor.

De halftime benoeming tot pastoor gaat in op 1 september en de officiële installatie is op zondag 25 september tijdens de jubileumviering van 10.00 uur t.g.v. 100 jaar Cosmas en Damianuskerk.

Tijdens die viering zal bisschop Gerard de Korte de hoofdcelebrant zijn.

Voor de andere helft van zijn tijd is pater Aloys van Velthoven rector van de Sacramentskerk, onderdeel van klooster Brakkenstein in Nijmegen, waar de congregatie van de sacramentijnen (s.s.s.) is gevestigd.

Van 2004 tot 2019 was Aloys van Velthoven pastor in de parochie De Twaalf Apostelen (Wijchen en omgeving).

Ter geestelijke voorbereiding op deze nieuwe benoeming en situatie loopt Van Velthoven in juli de Vierdaagse van Nijmegen.

De parochianen applaudisseerden tijdens de vieringen afgelopen weekend toen de benoeming bekend werd gemaakt.

 

Vierdaagse in Groesbeek

 

Veel Vierdaagselopers steken kaarsje op in de Cosmas en Damianuskerk en komen even tot rust en bezinning.

 

Foto: Vierdaagse vlaggen wapperen al bij de Cosmas en Damianuskerk.


 

Glas-in-loodramen gerestaureerd

 

De twee glas-in-loodramen in de Cosmas en Damianuskerk zijn gerestaureerd.
Het betreft de ramen met de Heilige Crispinus, patroon van de schoenmakers, en de Heilige Franciscus van Assisi.
Gedurende enkele maanden zat er houtwerk op de plaats van de ramen.
Deze prachtige ramen uit 1955 zijn nu weer teruggeplaatst.
Zie foto’s.

 

Vredesgroet

 

In het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen hebben de Protestantse Gemeente Groesbeek en de HH Cosmas en Damianusparochie na de oecumenische viering een vredesgroet gebracht aan de Bahá’ís van Groesbeek. Dit werd zeer gewaardeerd!

 

Groesbeekse pastores zingen 'Mien Gruusbek'

Zie https://www.omroepbergendal.nl/18459-groesbeekse-pastores-zingen-mien-gruusbek

 

Betalen met uw telefoon – de GIVT-app

U kunt betalen met de GIVT-app in de kerk en thuis, en ook voor kaarsen in de Mariakapellen. Zeker nu de banken zich meer terugtrekken en de parochie meer tijd en energie in het afstorten van collecte- en kaarsengeld steekt, zou het fijn zijn als we met elkaar de hoeveelheid af te storten geld op deze wijze zouden kunnen verminderen. Meer informatie: zie folder achterin de kerk, of bel met penningmeester Dick Winkel, 06 - 23 16 64 17.

5.JPG
Ga terug naar het overzicht