Nieuwe bomen in pastorietuin

In de pastorietuin zijn enkele nieuwe bomen geplant ter vervanging van de uitgeleefde coniferen.
Aan de zijkant van de parkeerplaats voor de kerk, aan de kant van de invalideningang, is ook groen aangeplant.
Zie foto.

 

In gesprek met Groesbeekse historicus Sjef Schmiermann

Klik hier voor het gesprek.

 

Cadeau parochianen voor diaken Peter Pot

Op 5 november is Peter Pot tot diaken gewijd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Het parochiebestuur heeft de parochianen van Groesbeek een financiële bijdrage gevraagd voor een cadeau.

De bedoeling was om geld in te zamelen voor een speciale stola.

Maar door de gulle gaven van de parochianen is het mogelijk gebleken een complete ‘outfit’ voor een diaken aan te schaffen.

Het gaat om vier eenvoudige dalmatieken (overkleed met mouwen) in de kleuren van de tijden van het kerkelijk jaar, en een albe (wit onderkleed).

Hierbij hoort een stola (brede band van stof), die over de albe en onder de dalmatiek gedragen wordt.

De stola is een teken van dienstbaarheid (‘handdoek’ van een dienaar) en verwijst ook naar de last die Christus op zich heeft genomen.

De dalmatiek is een teken van de liefde van Christus, die als een mantel om ons heen is geslagen.

Diaken Peter Pot bedankt iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!

Elke keer als hij voorgaat in een viering, zien de kerkgangers hem in liturgische gewaden die cadeau zijn gedaan door de Groesbeekse parochianen.

Zie bijgevoegde foto.

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

 

Eerste doop van diaken Peter Pot

De eerste dopelingen van diaken Peter Pot: de tweeling Mia en Nina Driessen. Zie foto’s.

Deze doopviering was op zondag 11 december bij de doopvont in de Mariakapel in de Cosmas en Damianuskerk.

De doop zorgde voor vreugde: blije gezichten bij de kinderen, ouders, peetouders en familie, en bij de pastor/diaken.

Tijdens de doopviering werd prachtig gezongen door Mireya Derksen.

Voor meer informatie over dopen in onze parochie: https://www.parochiegroesbeek.nl/pages/doop

 

Diakenwijding van pastor Peter Pot

Op zaterdag 5 november 2022 is Peter Pot in de Sint-Janskathedraal door bisschop Gerard de Korte tot diaken gewijd. Het was een mooie viering waarbij vele parochianen aanwezig waren. Peter kreeg van het bisdom een receptie aangeboden, die druk werd bezocht.

De eucharistieviering in de St. Janskathedraal waarin Peter tot diaken is gewijd, is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=EdqjgTRIUdQ

Foto: Wim Koopman

Zondag 6 november was voor Peter de eerste viering als diaken in de Cosmas en Damianuskerk. Het hele pastorale team en Kees Bruin gingen voor.

Foto: Dick Winkel

Het parochiebestuur wil pastor Peter Pot ook graag een stola als cadeau aanbieden in verband met zijn diakenwijding. Wilt u hieraan bijdragen?

Dat kan door een bedrag over te maken op: NL49INGB0000995231 t.n.v. RK Kerkbestuur H.H. Cosmas en Damianus, onder vermelding: ‘cadeau Peter’.

U kunt uw bijdrage ook in een envelop naar het pastoraal centrum brengen.

Alvast hartelijk dank, mede namens Peter!

 

Tijdens de jubileumviering is Aloys van Veldhoven geïnstalleerd als pastoor van onze parochie! Ook is het boek "Honderd jaar Cosmas en Damianuskerk 1922-2022" gepresenteerd. Dit boek kunt u voor €10,- kopen in de pastorie of bij DHD-drukkerij in Groesbeek.

Foto: Piet Spanjers

 

 

Pastoor Aloys van Velthoven in gesprek met domina Janneke Ruijs over wat hij belangrijk vindt in zijn werk als pastoor. Wil je de podcast luisteren? Klik dan hier. Hij staat op Spotify.

 

Vredesfestival in Groesbeek: samen bidden, zingen en praten over vrede en vrijheid

https://www.omroepbergendal.nl/30835-vredesfestival-in-groesbeek-samen-bidden-zingen-en-praten-over-vrede-en-vrijheid

 

De oecumenische viering van zondag 18 september is terug te zien op:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2531/events/recording/166348800002531

 

 

Samen handwerken

Lees verder.

 

 

De stichting Kindervakantiewerk heeft ook dit jaar weer leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen in Groesbeek. Ze hadden het erg warm. We zullen kijken of ze volgend jaar kunnen komen afkoelen in onze kerk!

 

 

Sponsoren voor boeiend boek gezocht …

nieuws-vanuit-bestuur-en-team

 

Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer

 

Op dinsdag 9 augustus 2022 werd de 225e Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer gehouden.

De mis was om 10.30 uur. Niet in de basiliek, maar in de Beichtkapelle. Het lof was wel in de basiliek en de kruisweg in het met glas overdekte forum Pax Christi.

Rond de 120 bedevaartgangers hadden zich in de mis verzameld, waarvan er 46 met de bus waren gekomen. De diensten werden op een voortreffelijke en open wijze voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven.

De kapel bleek een mooie, lichte en toegankelijke plaats om samen te komen en de bedevaart in eenheid te vieren.

Het warme weer dreigde spelbreker te worden, maar binnen was het draaglijk en zelfs in het forum Pax Christie was het goed te houden door de beschaduwde ommuring.

De deelnemers spraken aan het einde van de dag hun waardering uit voor de mooie vieringen, de wijze van voorgaan van de pastor en de mooie zang van het koor Horst Sion Breedeweg en zeker ook voor de plaats van de vieringen.

We hopen dat iedereen een mooie en zinvolle dag heeft mogen beleven en dat ieders gebeden tot Maria, troosteres der bedroefden, allen mogen hebben getroost en gesterkt.

De bedevaart van 2023 is op dinsdag 8 augustus. Nadere informatie volgt.

 

 

Aloys van Velthoven benoemd tot pastoor in Groesbeek

 

Bisschop Gerard de Korte heeft pater Aloys van Velthoven s.s.s. benoemd tot pastoor van de Cosmas en Damianusparochie in Groesbeek.

Sinds juli 2019 is Van Velthoven pastor in Groesbeek, Breedeweg, De Horst en Sionsheuvel. Sinds juli 2020 is hij waarnemend pastoor.

De halftime benoeming tot pastoor gaat in op 1 september en de officiële installatie is op zondag 25 september tijdens de jubileumviering van 10.00 uur t.g.v. 100 jaar Cosmas en Damianuskerk.

Tijdens die viering zal bisschop Gerard de Korte de hoofdcelebrant zijn.

Voor de andere helft van zijn tijd is pater Aloys van Velthoven rector van de Sacramentskerk, onderdeel van klooster Brakkenstein in Nijmegen, waar de congregatie van de sacramentijnen (s.s.s.) is gevestigd.

Van 2004 tot 2019 was Aloys van Velthoven pastor in de parochie De Twaalf Apostelen (Wijchen en omgeving).

Ter geestelijke voorbereiding op deze nieuwe benoeming en situatie loopt Van Velthoven in juli de Vierdaagse van Nijmegen.

De parochianen applaudisseerden tijdens de vieringen afgelopen weekend toen de benoeming bekend werd gemaakt.

 

Vierdaagse in Groesbeek

 

Veel Vierdaagselopers steken kaarsje op in de Cosmas en Damianuskerk en komen even tot rust en bezinning.

 

Foto: Vierdaagse vlaggen wapperen al bij de Cosmas en Damianuskerk.


 

Glas-in-loodramen gerestaureerd

 

De twee glas-in-loodramen in de Cosmas en Damianuskerk zijn gerestaureerd.
Het betreft de ramen met de Heilige Crispinus, patroon van de schoenmakers, en de Heilige Franciscus van Assisi.
Gedurende enkele maanden zat er houtwerk op de plaats van de ramen.
Deze prachtige ramen uit 1955 zijn nu weer teruggeplaatst.
Zie foto’s.

 

Vredesgroet

 

In het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen hebben de Protestantse Gemeente Groesbeek en de HH Cosmas en Damianusparochie na de oecumenische viering een vredesgroet gebracht aan de Bahá’ís van Groesbeek. Dit werd zeer gewaardeerd!

 

Groesbeekse pastores zingen 'Mien Gruusbek'

Zie https://www.omroepbergendal.nl/18459-groesbeekse-pastores-zingen-mien-gruusbek

 

Betalen met uw telefoon – de GIVT-app

U kunt betalen met de GIVT-app in de kerk en thuis, en ook voor kaarsen in de Mariakapellen. Zeker nu de banken zich meer terugtrekken en de parochie meer tijd en energie in het afstorten van collecte- en kaarsengeld steekt, zou het fijn zijn als we met elkaar de hoeveelheid af te storten geld op deze wijze zouden kunnen verminderen. Meer informatie: zie folder achterin de kerk, of bel met penningmeester Dick Winkel, 06 - 23 16 64 17.

5.JPG
Ga terug naar het overzicht