Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, (024) 397 14 73
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Facebook: Parochie Cosmas en Damianus
Openingstijden: werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur. Maandelijks een gezinsviering op zaterdagavond om 18.30 uur. Klik hier voor de liturgische agenda.
kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM ((024) 397 14 73 tijdens kantooruren)

waarnemend pastoor Aloys van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601 – a.vanvelthoven@xs4all.nl
pastor Peter Pot, 06-17909384 - pagm.pot@home.nl
pastor Joke Huisintveld, 06-36175289 - jokehuisintveld@protonmail.com
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

PAROCHIEBESTUUR

Waarnemend Voorzitter: waarnemend pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of (024) 359 06 01
Vicevoorzitter: Ton Lansdaal, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tlansdaal@bisdomdenbosch.nl 06 - 52 00 03 24
Penningmeester/Secretaris a.i.: Dhr. D. Winkel, (024) 397 84 44
Bestuurslid, inzake dossier kerk De Horst: Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, (024) 397 77 18
Gebouwen: vacant
Vrijwilligers: Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073, barbara.pattikawa@gmail.com
Administratie: Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum
Pastor Peter Pot neemt ook deel aan vergaderingen van het parochiebestuur.

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, (024) 397 77 18

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum),

(024) 397 14 73, Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)
Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus: NL86 RABO 0117 4059 49
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS - St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, (024) 397 19 98

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898
Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)
Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29 RABO 0117 4051 32

KAPEL

Karl Leisner-Mariendaal kapel
Stationsweg 9, 6561 BZ Groesbeek
Contact beheerder (André Brouwer) T: 06-11199935

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Het volgende parochieblad verschijnt in december 2021.
Kopij uiterlijk 12 november 2021 inzenden naar: redactie@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

Neem direct contact op

Bestemd voor: