Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, (024) 397 14 73
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: info@parochiegroesbeek.nl
Website: www.parochiegroesbeek.nl
Facebook: https://www.facebook.com/people/Parochie-Groesbeek/100019332407309/
Openingstijden: werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via info@parochiegroesbeek.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur. Maandelijks een gezinsviering op zaterdagavond om 18.30 uur. Klik hier voor de agenda.

PASTORAAL TEAM ((024) 397 14 73 tijdens kantooruren)

pastoor Aloys van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601 – pastoor@parochiegroesbeek.nl
pastor/diaken Peter Pot, 06-17909384 - p.pot@parochiegroesbeek.nl
pastor Joke Huisintveld, 06-19153832 - j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of (024) 359 06 01
Vicevoorzitter: Ton Lansdaal, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tlansdaal@bisdomdenbosch.nl (073) 523 20 25
Penningmeester/Secretaris a.i.: Dhr. D. Winkel, (024) 397 84 44 of 06-23166417
Bestuurslid, inzake dossier kerk De Horst: Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, (024) 397 77 18
Gebouwen: vacant
Vrijwilligers: vacant
Algemeen bestuurslid: Mevr. T. van de Pol, 06-19278055
Pastor/diaken Peter Pot neemt ook deel aan vergaderingen van het parochiebestuur.

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, (024) 397 77 18

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum),

(024) 397 14 73, Groesbeek, info@parochiegroesbeek.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)
Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus: NL86 RABO 0117 4059 49
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

KAPEL

Karl Leisner-Mariendaal kapel
Stationsweg 9, 6561 BZ Groesbeek
Contact beheerder (André Brouwer) T: 06-11199935

Neem direct contact op

Bestemd voor: