Eerste Heilige Communie en vossenjacht

We zijn weer gestart met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. De openingsactiviteit is een vossenjacht op zondag 28 november in het Groesbeekse bos. De werkgroep Eerste Communie is nog op zoek naar vossen! Vind je dat leuk, meld je dan bij Joke: jokehuisintveld@protonmail.com.

Producten afgeven voor Voedselbank

Tijdens de Advent en met de Kerstdagen kunnen er producten voor de Voedselbank afgeleverd worden in onze kerken. Het gaat dan om houdbare producten, zoals voedsel in potten en blikken, pasta, koffie en thee. De Cosmas en Damianuskerk is elke ochtend open van 9.30 uur tot 12.00 uur, en op zondag voor en na de vieringen. De producten kunnen in een mand achterin de kerk gelegd worden. In Breedeweg kunnen de spullen achterin de kerk door het hek geschoven worden bij de Mariakapel. De Mariakapel is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

Vrijwilligersavond

De Vrijwilligersavond in De Sleutel gaat niet door op 14 oktober. Om praktische redenen heeft het parochiebestuur besloten de Vrijwilligersavond te houden in het voorjaar van 2022. De exacte datum wordt later bekend gemaakt.

Rozenkrans in oktober

Op donderdag 21 oktober zal pastor Joke Huisintveld om 18.00 uur een korte uitleg geven over de rozenkrans. Dit gebeurt in het pastoraal centrum in Groesbeek. Daarna sluiten we aan bij het rozenkransgebed om 18.30 uur in de Cosmas en Damianuskerk, dat in oktober elke doordeweekse avond gebeden wordt. Van harte welkom! >

Vieringen dinsdag en donderdag in november, Zielenboek

Voor de maand november is er een wijziging wat betreft het tijdstip van de eucharistieviering op donderdag. Die is dan om 19.00 uur i.p.v. om 9.00 uur.

In november zullen in de vieringen op dinsdag om 9.00 uur en donderdag om 19.00 uur de overledenen worden herdacht, van wie de namen in het Zielenboek staan geschreven. U kunt de namen voor het Zielenboek opgeven in de sacristie of op de pastorie. De kosten per intentie zijn 5 euro.

Paus raadpleegt gelovigen

Paus Franciscus heeft besloten wereldwijd de gelovigen te raadplegen ter voorbereiding op de bisschoppelijke synode in het najaar van 2023 in Rome.

Het woord synode betekent letterlijk ‘samen op weg’.

Onze bisschop Gerard de Korte wil in de komende maanden gaan luisteren naar wat er leeft onder gelovigen ten aanzien van de Kerk van vandaag en morgen.

De oogst van het luisteren zal samengebundeld worden in een rapport van de Nederlandse bisdommen, dat doorgegeven wordt aan Rome en de bisschoppen zal inspireren. Het synodale proces start in ons bisdom zondag 17 oktober met vieringen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Aan de hand van kernthema’s en vragen zullen we ook in onze parochie hiermee aan de slag gaan.

Voor nadere informatie: https://www.bisdomdenbosch.nl/openingsviering-voorbereidingstraject-synode-2023/

Wereldmissiedag

Op zondag 24 oktober 2021 viert de katholieke kerk Wereldmissiedag.

Paus Franciscus schrijft met het oog op deze dag: "Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen.”

Tijdens de vieringen in het weekend van 23-24 oktober zal er een tweede collecte zijn. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de katholieke kerk in Guinee.

Voor nadere informatie: www.missio.nl

Herstel lekkages Cosmas en Damianuskerk

Op verschillende plaatsen in de kerk, bij het Jozefaltaar en bij het H. Hartaltaar, zijn de muren nat als gevolg van lekkages. De oorzaak van die lekkages, o.a. bij dakgoten, is inmiddels verholpen. Het is de bedoeling dat vóór Kerst de aangetaste muren hersteld worden. Daartoe zullen er tijdelijk grote doeken voorin de kerk gehangen worden bij de betreffende muren, ter voorkoming van verspreiding van stof naar het priesterkoor en de rest van de kerk.

Mariabedevaart Banneux

Zondag 17 oktober wordt vanuit Groesbeek een bedevaart naar Banneux georganiseerd. De reis gaat per touringcar. Bij aankomst in Mariabedevaartsoord Banneux wordt er eerst koffie gedronken. Er is een Nederlandstalige mis, met aansluitend een gezamenlijk diner. Opgeven kan tot en met vandaag bij André Brouwer van Kringloop Groesbeek. De kosten bedragen 60 euro per persoon.

Mariabedevaart Renkum

Zondag 17 oktober is ook de bedevaart in Renkum ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Het programma begint 14.00 uur met een bloemenprocessie in de kerk, gevolgd door een eucharistieviering en uitstelling van het Allerheiligste. Vervoer: op eigen gelegenheid. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor nadere informatie: www.mariavanrenkum.nl

Nieuwe website!

Onze parochie heeft een nieuwe website: www.parochiegroesbeek.nl

De nieuwe website is helder en overzichtelijk. Informatie is snel te vinden.

Ook is deze site goed leesbaar op de mobiele telefoon en iPad.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.