Pastoraal Team

Het team van de parochie Cosmas en Damianus bestaat uit drie personen. U kunt hen bereiken via het parochiesecretariaat (024-3971473) dan wel via hun eigen telefoon of mailadres.

Aloys van Velthoven, pastoor

Als rector verbonden aan zijn congregatie van het H. Sacrament te Brakkenstein-Nijmegen, is hij als priester voor 50% beschikbaar voor de parochie Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Peter Pot, pastor/diaken

Hij is als pastoraal werker voornamelijk werkzaam op de gebieden liturgie (inclusief uitvaarten), diaconie, kerkopbouw (nieuwe activiteiten), individueel pastoraat en bestuurlijke ondersteuning.

Joke Huisintveld, pastor

Zij zal zich voornamelijk bezighouden met de voorbereiding op de 1e Heilige Communie, de voorbereiding op het Vormsel, activiteiten voor jongeren, communicatie (o.a. parochieblad en sociale media), oecumene en gemeenschapsopbouw.

 

 

Aloys van Velthoven
pastoor

06-20164473 of 024-3590601

pastoor@parochiegroesbeek.nl

 

 

Peter Pot
pastor/diaken

06-17909384

p.pot@parochiegroesbeek.nl

 

Joke Huisintveld
pastor

06-19153832

j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl

Aanwezig op ma - woe - do

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.